Van Lumpsum tot Overname Saneringsplicht : GreenSoil zoekt de win-win

Lumpsum contracten, leveren van resultaats-garanties, het overnemen van de volledige aansprakelijkheid van een bodemverontreiniging, of elke mogelijke contractvorm hier tussenin. GreenSoil innoveert binnen bodemsaneringen niet enkel op technisch vlak, maar zoekt binnen het geldend juridisch kader naar de win-win voor de betrokken actoren. Steeds met oog voor de bezorgdheden van de klant, en een focus op de rechtszekerheid van elk contract. Met name binnen Vlaanderen en Nederland heeft GreenSoil een aantal indrukwekkend referenties met alternatieve contractvormen. Hou deze pagina in het oog voor meer informatie de volgende weken, of spreek ons aan op Remediation Day op donderdag 6 februari!.