Over ons

Greensoil Group is opgericht begin 2016 door Martin Slooijer samen met een groep industriële investeerders uit België. Deze investeerders hebben jarenlange ervaring in het uitbouwen en consolideren van groeibedrijven.

Greensoil Group werd opgericht met een onderschreven kapitaal van 600.000 €, hetgeen resulteert in een sterke financiële structuur, met een solide solvabiliteit.

GreenSoil biedt klanten duurzame en kostenefficiënte oplossingen voor bodem- en grondwaterverontreinigingen. Met ons team van zeer ervaren medewerkers ontwerpen en realiseren wij bodemsaneringsprojecten in voornamelijk complexe verontreinigingssituaties.

GreenSoil richt zich op de internationale bodemsaneringsmarkt en is gespecialiseerd in in-situ en on-site bodemsaneringsprojecten, die door de voortdurende innovatie worden uitgevoerd met behulp van de laatste stand der techniek.

Binnen onze totaal aanpak van bodemverontreinigingen wordt veelal een combinatie van technieken toegepast waarbij het stimuleren van natuurlijke, biologische afbraakprocessen zowel boven- als ondergronds vaak centraal staat.

GreenSoil neemt als algemeen contractor zelf de projecten aan waarbij de uitvoering in nauwe samenwerking met strategische partners gebeurt, waarbij het uiteindelijke doel steeds is om de beste oplossing voor een bodemprobleem aan te bieden en het vooropgestelde resultaat op een duurzame manier te bereiken.

Gezien de complexiteit van bodemsaneringen is de beste oplossing voor elke site/klant anders, waarbij GreenSoil garant staat voor een oplossing op maat!

Samenwerken met ons?

Contacteer ons