Contamination

Een heel scala aan verontreinigende stoffen kunnen wij saneren, minerale olie, koolwaterstoffen, gechloreerde koolwaterstoffen, Polycyclische Aromatische verbindingen, metalen, etc.. Ook voor relatief onbekende verontreinigingen willen wij wel de uitdaging aangaan om hiervoor een passende oplossing te vinden. Hierin speelt vakkennis van onze medewerkers een grote rol.