In-situ

Indien de bodemverontreiniging niet ontgraven kan worden, of een ontgraving bijzonder complex is, dan kan de bodem gesaneerd worden met behulp van een in-situ sanering. Voor een in-situ sanering kunnen verschillende technieken gebruikt worden. Vanuit duurzaamheidsoogpunt en kostenefficiëntie heeft een biologische methode veelal de voorkeur. Gezien de complexiteit van in situ saneringstechnieken wordt een biologische aanpak vaak gecombineerd met andere in situ technieken zoals drijf- of zaklaagverwijdering, bodemluchtextractie, Pump & Treat, chemische oxidatie, bio-augmentatie, biotensides, ... etc.

Een biologische in-situ sanering kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. De benodigde voedingsstoffen kunnen bijvoorbeeld door directie injectie of middels een grondwatercirculatiesysteem in de bodem verspreid worden. Welke wijze de meest voor de hand liggend is, is per locatie en verontreinigingssituatie verschillend.

Greensoil werkt op het gebied van VOCl en MTBE afbraak samen met Xeramics International NV (onderdeel van Punch) welke een patent (Vito) heeft op het gebied MTBE/VOCl saneringen. Het patent heeft betrekking op het voor VOCL saneringen kweken en toevoegen van een geschikte bacterie cultuur en het toedienen van de juiste elektrondonor. Tevens houdt het patent een ontwerp en bacteriecultuur in voor bioreactoren, waarmee met MTBE verontreinigde water met een hoog rendement biologisch kan worden gereinigd. Deze toepassing kan ook in-situ gebruikt worden.